komunizm

Ludowa historia Polski, czyli rzetelne spojrzenie na PRL

Niemal 40-letnia historia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nie tylko jest przedmiotem wytężonych sporów politycznych i akademickich, ale jest wciąż przedmiotem pamięci dużej części Polaków. O historii pisze się trudno, a już szczególnie o historii najnowszej zawierającej kontrowersyjne tematy. “Ludowa historia Polski” (https://www.taniaksiazka.pl/ludowa-historia-polski-adam-leszczynski-p-1431684.html) Adama Leszczyńskiego to książka publicystyczna, której celem ma być rzetelne spojrzenie na historię PRL-u w kontekście działania ówczesnych instytucji państwowych. Czy autorowi uda się uniknąć kontrowersji?

Publicystyka, ale rzetelna

Zważywszy na gorące spory polityczne wokół działalności PRL-u, o tym okresie w polskiej historii trudno jest pisać w sposób rzetelny. Autorzy często spotykają się z krytyką i presją społeczną z różnych stron politycznego sporu, szczególnie jeżeli przedstawiają kontrowersyjne tezy. “Ludowa historia Polski” już zdążyła spotkać się z negatywnymi głosami, choć tak naprawdę zdaniem rzeszy czytelników Leszczyńskiemu udało się podejść do tematu w wyważony sposób, bez nadmiernego hołdowania jednej ze stron. Obiektywność w przypadku pozycji historycznych jest niezwykle ważna, szczególnie że bez niej zwyczajnie nie da się zachować uczciwości intelektualnej. Na szczęście w przypadku książki Leszczyńskiego o tej ostatniej można mówić.

Jak działały instytucje państwowe w PRL?

W swoim tekście autor stara się odpowiedzieć na pytanie: jak działały instytucje państwowe w PRL? Przygląda się on zarówno tym strukturom państwa, które zyskały bardzo negatywną reputację w społeczeństwie (UB, milicja obywatelska, ZOMO, prokuratura), jak i urzędom zachowującym neutralny charakter. Leszczyński porównuje biurokrację PRL-u do maszyny – opisuje jej ogólny wygląd, ale najwięcej czasu poświęca analizie trybików, które dają najciekawszy obraz całości. Ostatecznie tylko w ten sposób można wyrobić sobie zdanie na temat faktycznej działalności instytucji państwowych w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

Ludowa historia Polski, czyli opowieść o komunistycznych elitach

Autor poświęca znaczącą część objętości “Ludowej historii Polski” na pokazanie komunistycznych elit rządzących PRL-em. Zdaniem Leszczyńskiego zrozumienie ich mentalności oraz procesów myślowych jest kluczem do zrozumienia działalności ówczesnego państwa. Równie ważne jest też dla autora przeniesienie owej mentalności na sprawnie działający aparat państwa. “Ludowa historia Polski” zawiera dużą dawkę cennych faktów historycznych, które pozwolą na wyrobienie sobie własnej opinii na temat instytucji państwowych PRL-u.

 

Continue Reading